ogłoszenie w sprawie udzielenia zamówienia na sprzątanie budynków

OGŁOSZENIE W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA SPRZĄTANIE I UTRZYMANE PORZĄDKU
W OBIEKTACH PROKURATUR OKRĘGU ŁOMŻYŃSKIEGO.

Prokuratura Okręgowa w Łomży uprzejmie informuje o zamówieniu publicznym na sprzątanie i utrzymane porządku w obiektach prokuratur okręgu łomżyńskiego. 

Szczegóły:
Ogłoszenie,
Opis przedmiotu zamówienia,
Wzór umowy,
Wzór protokołu odbioru usługi,
Załączniki.

ogłoszenie nr 356708 – 2016 BZP po zmianach

OGŁOSZENIE O ZMIANACH DOTYCZĄCYCH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

 Ogłoszenie o zmianach SIWZ w przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi ochrony osób i mienia,
oraz konserwacji systemów alarmowych w budynkach prokuratury oraz odpowiedzi na zadawane pytania przez wykonawców.

ogłoszenie nr 356708 – 2016 BZP

załączniki:

– ogłoszenie o zmianach
-SIWZ po zmianach
– zał. 1 formularz ofertowy
– zał. 2 oświadczenie wykonawcy
– zał. 3 oświadczenie wykonawcy
– zał. 4 oświadczenie
– zał. 5 oświadczenie
– zał. 6 oświadczenie
– zał. 7 wykaz wykonawcow
– zał. 8 wzór projektu umowy
– odpowiedzi na zadane pytania

Ogłoszenie nr 356708 – 2016 BZP

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA,
ORAZ KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH W BUDYNKACH PROKURATURY

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi ochrony osób i mienia, oraz konserwacji systemów alarmowych w budynkach prokuratury:

w Łomży ul. Szosa zambrowska 1/27,
w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowej 15 b,
w Kolnie ul. Wojska polskiego 36,
w Grajewie ul. Wojska polskiego 21a

ogłoszenie nr 356708 – 2016 BZP

załączniki:

– ogloszenie
-SIWZ
-zał. 1 formularz ofertowy
-zał. 2 oświadczenie wykonawcy
-zał. 3 oświadczenie wykonawcy
-zał. 4 oświadczenie
-zał. 5 oświadczenie
-zał. 6 oświadczenie
-zał. 7 wykaz wykonawcow
-zał. 8 wzór projektu umowy