Oświadczenia za 2015

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów okręgu łomżyńskiego:

Zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego nr 23/16 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie sposobu udostępniania oświadczeń
o stanie majątkowym prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, publikacji podlegają oświadczenia
prokuratorów prokuratury okręgowej i prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania Prokuratury Okręgowej.

Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Łomży:

Równocześnie informujemy, że uwzględniono złożony wniosek prokuratora Sławomira Małachowskiego o objęcie informacji
zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych.

Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Grajewie:

Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Kolnie:

Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Łomży:

Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Wysokiem Mazowieckiem:

Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Zambrowie: